Is het verstandig om een watersportverzekering af te sluiten?

Wanneer je met een auto de weg op gaat spreekt het voor zich dat je daarvoor dient te zijn verzekerd. Voor heel wat mensen geldt dat ze denken dat dit ook geldt voor wanneer men zich op het water begeeft. Dat is op moment van schrijven niet zo. Het afsluiten van een watersportverzekering is dan ook geen vereiste. Althans niet in Nederland. Wanneer je van plan bent om met je boot naar het buitenland op reis te gaan wordt dat een ander verhaal. Zowel in landen als Italië, Spanje en Griekenland is het immers wel degelijk verplicht om houder te zijn van een dergelijke verzekering. Daarover verderop deze pagina echter meer.

Waarom een watersportverzekering afsluiten?

Het afsluiten van een watersportverzekering kan in de praktijk tal van verschillende voordelen met zich meebrengen. Het eerste voordeel heeft te maken met het feit dat je het vastgoed kan verzekeren tegen allerhande van buitenaf komend onheil. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld een brand, maar ook om een natuurramp of om bijvoorbeeld inbraak of diefstal. Kenmerkend voor deze verzekering is dat het niet alleen maar mogelijk is om de opstal te laten beschermen. Zo kan je bijvoorbeeld ook de inboedel laten verzekeren en is het mogelijk om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze laatste biedt nog meer bescherming.

Een watersportverzekering afsluiten wordt tegenwoordig ondanks niet verplicht wel sterk aanbevolen. Dat is voor het merendeel het gevolg van het feit dat de wateren steeds drukker bevaren worden. De aanzienlijke hoeveelheid aan schepen in deze wateren vergroot de kans op het oplopen van schade uiteraard meer dan aanzienlijk. In dat geval zal je ongetwijfeld houder willen zijn van een gepaste verzekering. Alleen zo voorkom je dat je alle kosten zelf moet vergoeden.

Bijzondere aandachtspunten bij een watersportverzekering afsluiten

Ga je een watersportverzekering afsluiten? Hou er dan beslist rekening mee dat er heel wat uiteenlopende keuzes gemaakt dienen te worden. Niet alleen zal je bijvoorbeeld een keuze moeten maken uit de verschillende soorten dekkingen die er worden aangeboden, bovendien zal je eveneens stil willen blijven staan bij de verschillende vaargebieden. Voor verschillende watersportverzekeringen geldt bijvoorbeeld dat ze uitsluitend dekking bieden in Nederland. Voor andere verzekeringen geldt echter dat ze ook in andere landen een dekking voorzien. Hoe groter het vaargebied is waarbinnen een bepaalde dekking wordt aangeboden hoe duurder de premie wordt.

Eerdmans – De verzekeringsspecialist voor boot en recreatiewoning

Let op! In andere landen is ze vaak wel verplicht!

De watersportverzekering is in Nederland geen verzekering die je terug zal vinden op de lijst met wettelijk verplichte verzekeringen. Dat heeft als gevolg dat je deze verzekering dus als eigenaar van een boot niet noodzakelijkerwijs dient af te sluiten. Dat is echter niet overal hetzelfde. Er zijn zelfs binnen Europa verschillende andere landen terug te vinden waarin het wel van belang is om rekening te houden met een verplichting voor wat deze verzekering betreft. Het gaat hierbij overigens ook niet om de minste landen. Zowel in Italië, Kroatië, Spanje als Griekenland is het bijvoorbeeld verplicht om houder te zijn van een watersport- of bootverzekering. Indien je een vakantie naar deze landen overweegt moet je hier dus zeker en vast rekening mee houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *